Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/07/2011
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Ιουν 2011

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2011 αυξήθηκε κατά 0,58 μονάδες ή 0,50% και έφτασε στις 117,62 μονάδες σε σύγκριση με 117,04 το Μάϊο 2011. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών, ορισμένων ειδών ένδυσης, του ηλεκτρικού ρεύματος και των αεροπορικών ναύλων. Μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές των πετρελαιοειδών και των πατατών.

Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ΄ επέκταση του πληθωρισμού, τον Ιούνιο 2011 ανήλθε στο 4,2% σε σύγκριση με πληθωρισμό 3,9% το Μάϊο 2011 και 1,9% τον Ιούνιο 2010.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση