Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/12/2012
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στον πληθυσμό που καταγράφηκε κατά φύλο, ηλικία, υπηκοότητα, επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, ΓΛΩΣΣΑ, 2011

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση