Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2015
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Μάιος 2015

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Μάιο 2015 ανήλθαν σε €217,1 εκ. σε σύγκριση με €224,1 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 3,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2015 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €471,9 εκ. σε σύγκριση με €475,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας μείωση 0,8%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση