Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/04/2019
Προκαταρκτικά Ετήσια
Δημοσιονομικά Αποτελέσματα Γενικής Κυβέρνησης, 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2018, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2018 καταδεικνύουν δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των €989,6 εκ. ή 4,8% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €21.258,1 εκ. ή 102,5% στο ΑΕΠ.

Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη ύψους €1.725,1 εκ. που αφορά στο κόστος της συμφωνίας Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική Τράπεζα.

Εξαιρουμένου του κόστους της συμφωνίας αυτής, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το έτος 2018 καταγράφει πλεόνασμα που ανέρχεται στα €735,5 εκ. ή 3,5% στο ΑΕΠ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση