Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/12/2012
Νέα Έκδοση: Στατιστικές της Εκπαίδευσης, 2010/2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για το σχολικό έτος 2010/11. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού, τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.

Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:

(α) Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.268 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 178.853 μαθητές/σπουδαστές και 16.545 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 10,8 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

(β) Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών, ποσοστό 69,5% φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία και 30,5% σε ιδιωτικά.

(γ) Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προσχολική και Προδημοτική 25.582, Δημοτική 54.083, Μέση 63.764, Τριτοβάθμια 32.118 και Ειδική εκπαίδευση 306.

(δ) Οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 19.199. Η κατανομή τους κατά επίπεδο ήταν: Μη-πανεπιστημιακό 140 ή 0,8%, Πανεπιστημιακό Προπτυχιακό 16.575 ή 86,3%, Πανεπιστημιακό
Μεταπτυχιακό (Master) 1.961 ή 10,2%, και Διδακτορικό 523 ή 2,7%.

Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν: Διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή 12,7%, Υγεία 11,8%, Μηχανική 8,8%, Κοινωνικές επιστήμες 8,6%, Αρχιτεκτονική και πολιτική μηχανική 7,7%, Τέχνες 7,3%, Νομικά 7,1%, Ανθρωπιστικές σπουδές 7,0% και Παιδαγωγικά 6,2%.

Το 97,5% των φοιτητών σπούδαζαν σε ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 2,5% σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ε) Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, για όλα τα επίπεδα ήταν €1.390,9 εκ. για το 2010. Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προσχολική και Προδημοτική €5.565, Δημοτική €6.015, Μέση €9.519 και Τριτοβάθμια €14.441.

Η έκθεση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν, στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς €13.50 .


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση