Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/06/2012
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 1ο Τρίμηνο 2012

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, εκτιμούνται στα €1.958 (άνδρες €2.139 και γυναίκες €1.749).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 2,5% (άνδρες 2,2% και γυναίκες 3,3%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, ήταν 1,9%. Η αύξηση αυτή, σε μεγάλο μέρος οφείλεται στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ανερχόταν σε 1,39% από τον Ιούλιο του 2011.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε οριακή αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 0,1% (άνδρες -0,2% και γυναίκες 0,5%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 ήταν 0,8%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση