Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/12/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Νοε 2018

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €779,6 εκ. (3,8% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €477,1 εκ. το 2017 (2,4% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €210,6 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €6.285,3 εκ. από €6.074,7 εκ. πέρσι (3,5% αύξηση).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €90,7 εκ. (4,0%) και ανήλθαν στα €2.355,3 εκ. (από €2.264,6 εκ. το 2017), ενώ οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά 3,2% ή €63,7 εκ. και ανήλθαν στα €2.066,0 εκ. (από €2.002,3 εκ. το 2017). Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €59,4 εκ. (10,3%) και ανήλθε στα €636,2 εκ. το πρώτο εντεκάμηνο του 2018 σε σύγκριση με €576,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €14,0 εκ. και ανήλθαν στα €47,1 εκ. και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €8,6 εκ. και ανήλθαν στα €408,5 εκ. (από €399,9 εκ. το 2017) ενώ οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις σημείωσαν οριακή αύξηση των €0,2 εκ. και ανήλθαν στα €45,9 εκ.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €25,9 εκ. και περιορίστηκαν στα €431,4 εκ. (από €457,3 εκ. το 2017) ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες παρέμειναν σχετικά σταθερές στα €294,9 εκ. από €295,0 εκ. το 2017. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σημείωσαν αύξηση του ύψους των €12,9 εκ. (€254,2 εκ. το 2018 σε σύγκριση με €241,3 εκ. το 2017).

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,8% (ή €513,1 εκ.) και ανήλθαν στα €7.064,9 εκ. το πρώτο εντεκάμηνο του 2018 (από €6.551,8 εκ. το 2017).

Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην της κατηγορίας των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Νοεμβρίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 8,7% (ή €236,7 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€2.969,0 εκ. το 2018 από €2.732,3 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 13,6%, που αντιστοιχεί σε €223,1 εκ., και ανήλθαν στα €1.862,4 εκ. το 2018 (από €1.639,3 εκ. το 2017).

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 8,9% (ή €135,3 εκ.) και ανήλθαν στα €1.656,5 εκ. (από €1.521,2 εκ. το πρώτο εντεκάμηνο του 2017). Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €78,1 εκ. (5,3%) και ανήλθαν στα €1.547,0 εκ. τους πρώτους έντεκα μήνες του 2018 σε σύγκριση με €1.468,9 εκ. το 2017. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €57,1 εκ. και ανήλθαν στα €533,2 εκ. και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος αυξήθηκαν κατά €25,9 εκ. και ανήλθαν στα €97,7 εκ. Τέλος, οι εισπραχθείσες τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €15,2 εκ. και ανήλθαν στα €188,0 εκ.

Η μόνη κατηγορία εσόδων που σημείωσε μείωση, αυτή των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων, περιορίστηκε στα €73,5 εκ. (από €108,7 εκ. το 2017) κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση