Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/03/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 4o ΤΡΙΜΗΝΟ 2005
30/03/2006Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2005 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε £979,7 εκ. (3,3% αύξηση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2004) και οι συνολικές δαπάνες σε £1170,7 εκ. (12% αύξηση). Σημειώθηκε δηλαδή δημοσιονομικό έλλειμμα £191 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2005 σε σύγκριση με έλλειμμα £97,4 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2004.

(β) Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2005 το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε £3273,7 εκ. και των δαπανών σε £3459,3 εκ. δηλαδή παρατηρήθηκε έλλειμμα £185,6 εκ. (2,4% του ΑΕΠ), σε σύγκριση με έλλειμμα £298,8 εκ (4,1% του ΑΕΠ) την αντίστοιχη περίοδο του 2004.

(γ) Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2005 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών £1355 εκ (7,4% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2004), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με £776,5 εκ (αύξηση 15,5%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο £729,9 εκ.(23% αύξηση), κοινωνικές εισφορές £650,1 εκ. (14,2% αύξηση ).

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2005 ήταν: απολαβές προσωπικού £1152,7 εκ. (5% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2004), και οι κοινωνικές παροχές £1005,7 εκ. (13,3% αύξηση).

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση