Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/12/2003
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 2001

Η Στατιστική Υπηρεσία, ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Οικονομικές Στατιστικές της Εκπαίδευσης, Υγείας και Άλλων Κοινωνικών και Προσωπικών Υπηρεσιών, 2001". Η έκθεση δίνει λεπτομερή στοιχεία για την ακαθάριστη αξία παραγωγής, τα έξοδα, την προστιθέμενη αξία, τις πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις και την απασχόληση στις διάφορες δραστηριότητες των τομέων αυτών.

2. Η έκθεση διατίθεται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς £8,00.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση