Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/05/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΠΡ 2009
29/05/2009


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Απρίλιο 2009 ανήλθαν σε €107,4εκ. σε σύγκριση με €107,8εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 0,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2009 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €232,3 εκ σε σύγκριση με €251,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σημειώνοντας μείωση 7,5%.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση