Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/09/2019
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιουλ 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2019 ανήλθαν σε €422,0 εκ. σε σύγκριση με €426,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 1,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.425,2 εκ. σε σύγκριση με €1.461,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 2,5%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Ιούλιο 2019 ανήλθε σε €765,84 σε σύγκριση με €790,64 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 3,1%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Ιούλιο 2019 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2018 σημείωσε αύξηση 0,9% (από €79,86 σε €80,61). Μείωση της τάξης του 4,0% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 9,9 μέρες τον Ιούλιο 2018 σε 9,5 μέρες τον Ιούλιο 2019.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 ανήλθε σε €653,15 σε σύγκριση με €668,95 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,4%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 σημείωσε μείωση 0,1% (από €74,33 σε €74,22).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση