Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/10/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές, 2ο Τρίμηνο 2018

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ανήλθε στις 104,5 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας αύξηση 1,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2018. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,9%.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 3,6% στα κτίρια και 5,1% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Σημειώστε ότι, από αυτή τη δημοσίευση, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές παρουσιάζεται με το 2015 ως νέο έτος βάσης (αντί του 2010). Η αλλαγή έτους βάσης ανά πέντε χρόνια αποτελεί συνήθη πρακτική που στόχο έχει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι μεταβολές που επέρχονται στη διάρθρωση του κατασκευαστικού τομέα κατά την πενταετή αυτή περίοδο. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη (που αντιπροσωπεύουν τη σημασία των επί μέρους τύπων έργου) και αλλαγές στο δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη.

Στοιχεία για το Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές με τα παλαιότερα έτη βάσης, 2010=100, 2005=100 και 2000=100, περιλαμβάνονται στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση