Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/01/2020
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Οκτ 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Οκτώβριο 2019 ανήλθαν σε €299,4 εκ. σε σύγκριση με €293,8 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.533,4 εκ. σε σύγκριση με €2.562,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 1,1%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Οκτώβριο 2019 ανήλθε σε €685,82 σε σύγκριση με €677,60 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,2%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Οκτώβριο 2019 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2018 σημείωσε επίσης αύξηση 1,2% (από €76,13 σε €77,06). Η μέση διάρκεια παραμονής παρέμεινε σταθερή (8,9 μέρες).

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 ανήλθε σε €685,22 σε σύγκριση με €697,54 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,8%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 σημείωσε αύξηση 0,4% (από €75,82 σε €76,14).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση