Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/12/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΙΑΝ 2006 – ΟΚΤ 2007
05/12/2007Ο αριθμός αυγών για εκκόλαψη που τοποθετήθηκαν στην επώαση για το μήνα Οκτώβριο, ήταν της τάξης των 140.940 για τα αυγά αυγοπαραγωγής και 1.830.600 για τα αυγά κρεατοπαραγωγής. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα τα αυγά που τοποθετήθηκαν για αυγοπαραγωγή μειώθηκαν κατά 19,7%, ενώ τα αυγά που τοποθετήθηκαν για κρεατοπαραγωγή σημείωσαν αύξηση της τάξης του 7,9%. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 63,2% για τα αυγά αυγοπαραγωγής και 14,9%, για τα αυγά κρεατοπαραγωγής.

Οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή, το μήνα Οκτώβριο αυξήθηκαν σε 56.490 από 25.780 τον προηγούμενο μήνα, όπως επίσης και οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για κρεατοπαραγωγή αυξήθηκαν στις 1.377.160 από 1.212.400 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2006, οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για αυγοπαραγωγή σημείωσαν αύξηση της τάξης του 88.7% και οι νεοσσοί που χρησιμοποιήθηκαν για κρεατοπαραγωγή σημείωσαν αύξηση της τάξης του 8,8%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση