Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/04/2011
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Μαρ 2011

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Μάρτιο 2011 ανήλθαν σε €66,4 εκ. σε σύγκριση με €65,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 1,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €133,1 εκ. σε σύγκριση με €129,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση