Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/04/2012
Ανακοίνωση CYSTAT για τις Αφίξεις Τουριστών και τα Έσοδα από τον Τουρισμό για τον Μάρτιο 2012

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι για τον μήνα Μάρτιο 2012 δεν κατέστει δυνατή η διεξαγωγή των απαιτούμενων ερευνών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η παραγωγή και δημοσιοποίηση των στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τις αφίξεις και δαπάνες τουριστών. Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, η συλλογή των στοιχείων των ερευνών αυτών γίνεται καθημερινά από εποχικό προσωπικό καλύπτοντας όλο το εικοσιτετράωρο.

Η Στατιστική Υπηρεσία απολογείται στους χρήστες για ενδεχόμενα προβλήματα που προκύπτουν.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση