Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/05/2020
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 1o Τρίμηνο 2020

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €2.082,6 εκ. και οι συνολικές δαπάνες σε €1.918,4 εκ., με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα €164,2 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους €66,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €750,6 εκ. (1,2% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2019), εκ των οποίων ο ΦΠΑ περιορίστηκε στα €469,2 εκ. (μείωση 2,8%), κοινωνικές εισφορές €571,7 εκ. (10,4% αύξηση) και φόροι στο εισόδημα και πλούτο €500,8 εκ. (1,2% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €165,6 εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 28,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ήταν: κοινωνικές παροχές €647,0 εκ. (6,0% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2019), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €641,4 εκ. (7,9% αύξηση). Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €288,4 εκ. (92,4% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση