Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/05/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΠΡ 2006
31/05/2006Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Απρίλιο 2006 ανήλθαν σε £74,5 εκ. σε σύγκριση με £62,0 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 20,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2006 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £157,6 εκ. σε σύγκριση με £153,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2005 σημειώνοντας αύξηση 2,5%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση