Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/04/2020
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 4o Τρίμηνο 2019

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €2.534,9 εκ.και οι συνολικές δαπάνες σε €2.812,3 εκ., με αποτέλεσμανα δημιουργηθεί έλλειμμα €277,4 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €173,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €792,6 εκ. (2,5% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €471,1 εκ. (μείωση 4,5% η οποία αποδίδεται στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το κράτος από €188 εκ. το 2018 σε €118 εκ. το 2019), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €581,8 εκ. (2,9% αύξηση) και κοινωνικές εισφορές €638,3 εκ. (25,6% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €330,0 εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 33,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019 ήταν: κοινωνικές παροχές €856,6 εκ. (8,4% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2018), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €877,2 εκ.(10,0% αύξηση). Ο λογαριασμός κεφαλαίου ανήλθε στα €234,1 εκ. (€204,0 εκ. επενδύσεις και €30,1 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €305,5 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2018 (€277,5 εκ. επενδύσεις και €28,0 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) καταγράφοντας μείωσητης τάξης του 23,4%. Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €476,8 εκ. (52,9% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.


Ετήσιο Δημοσιονομικό Ισοζύγιο
Με την ολοκλήρωση του τετάρτου τριμήνου, το ετήσιο δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2019 παρουσίασε πλεόνασμα της τάξης των €380,4 εκ. το οποίο αντιστοιχεί σε 1,7% επί του ΑΕΠ. Τα συνολικά ετήσια έξοδα μειώθηκαν κατά 5,6% (€8.667,0 εκ.) και τα συνολικά ετήσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,6% (€9.047,4 εκ.) σε σύγκριση με το 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση