Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας14/08/2017
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 2o Τρίμηνο 2017

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2017, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €1.633,0 εκ. (11,0% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2016) και οι συνολικές δαπάνες σε €1.771,4 εκ., (6,7% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €138,4 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €188,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2017 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €710,9 εκ. (12,7% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2016), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €407,9 εκ. (αύξηση 9,6%), κοινωνικές εισφορές €401,3 εκ. (9,0% αύξηση), και φόροι στο εισόδημα και πλούτο €259,9 εκ. (8,1% μείωση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €147,5 εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 25,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2017 ήταν: κοινωνικές παροχές €685,8 εκ. (4,4% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2016), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €558,3 εκ. (6,7% αύξηση). Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €178,0 εκ. (29,5% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση