Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/03/2014
Νέα Έκδοση: Απογραφή Γεωργίας, 2010

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης “Απογραφή Γεωργίας 2010”.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας που διεξήχθη το 2010-2011. Η έκθεση αυτή περιέχει στοιχεία για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Κύπρο σε σχέση με τη διακατοχή και χρήση της γης, τις εκτάσεις, τον αριθμό των ζώων, τις βιολογικές καλλιέργειες, τα γεωργικά μηχανήματα, την απασχόληση και άλλα στοιχεία για τις εκμεταλλεύσεις όπως και για τα χαρακτηριστικά των κατόχων. Τα αποτελέσματα της Απογραφής ταξινομήθηκαν και παρουσιάζονται στο σύνολο της ελεύθερης Κύπρου, καθώς επίσης και κατά επαρχία, δήμο και κοινότητα διαμονής του κατόχου.

Η έκθεση διατίθεται από τη Στατιστική Υπηρεσία προς €17,00 το αντίτυπο, καθώς επίσης και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση