Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/06/2012
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Μάιος 2012

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Μάιο 2012 ανήλθαν στις 88.384 σε σύγκριση με 88.171 το Μάιο 2011 σημειώνοντας αύξηση 0,2%. Το Μάιο 2012 σημειώθηκε αύξηση 6,8% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (από 23.793 τον Μάιο 2011 σε 25.421 το Μάιο του 2012).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση