Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/09/2016
Αποτελέσματα Μητρώου Επιχειρήσεων, 2015

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων για το Μητρώο Επιχειρήσεων του 2015.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας. Το 95,5% των επιχειρήσεων έχουν λιγότερους από 10 απασχολούμενους.

Το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων, και των υποστατικών. Ο αριθμός των επιχειρήσεων κατέγραψε αύξηση της τάξης του 2% αφού αυξήθηκε στις 90.162 το 2015, από τις 88.346 το 2014. Ο αριθμός των υποστατικών αυξήθηκε κατά 3,1% αφού τα υποστατικά το 2015 ήταν 98.765, σε σχέση με 95.748 το 2014.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση