Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/03/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΦΕΒ 2004
4/3/04

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Φεβρουάριο 2004 αυξήθηκε κατά 0,18 μονάδες ή 0,16% και έφτασε στις 115,51 μονάδες σε σύγκριση με 115,33 τον Ιανουάριο 2004. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών και των αναψυκτικών ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές των τηλεφωνικών τελών, του ηλεκτρικού ρεύματος και του ελαιολάδου.

2. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη το Φεβρουάριο 2004 σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2003 ήταν 1,86% ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2004 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 1,84% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2003.

3. Η διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα κατά το 2004 όπως και οι ποσοστιαίες μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα και περίοδο του προηγούμενου χρόνου παρουσιάζονται στα Κυριότερα Στοιχεία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση