Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/07/2014
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Ιουν 2014

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούνιο 2014 ανήλθαν στις 100.713 σε σύγκριση με 114.982 τον Ιούνιο 2013, σημειώνοντας μείωση 12,4%. Τον Ιούνιο 2014 σημειώθηκε μείωση 27,9% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο (25.835 τον Ιούνιο του 2014 σε σύγκριση με 35.829 τον Ιούνιο του 2013).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση