Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/05/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΑΠΡ 2004
27/05/04

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Απρίλιο 2004 ανήλθαν σε £72.067.202 σε σύγκριση με £67.057.677 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 7,5%.

Για την περιόδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2004 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £161.320.289 σε σύγκριση με £161.957.141 την αντίστοιχη περίοδο του 2003 σημειώνοντας μείωση 0,4%.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση