Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας01/07/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΙΟΥΝ 2004
01/07/2004


Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα Ιούνιο 2004 αυξήθηκε κατά 0,80 μονάδες ή 0,68% και έφτασε στις 118,57 μονάδες σε σύγκριση με 117,77 το Μάϊο 2004. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών, του κοτόπουλου, της ζάχαρης και ορισμένων φρέσκων φρούτων. Μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών και των αναψυκτικών.

2. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη τον Ιούνιο 2004 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2003 ήταν 2,80% ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2004 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 1,47% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2003.

3. Η διακύμανση του Δείκτη κατά μήνα κατά το 2004 όπως και οι ποσοστιαίες μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα και περίοδο του προηγούμενου χρόνου παρουσιάζονται στα Κυριότερα Στοιχεία.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση