Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/06/2020
Νεότερα Στοιχεία: Ταξιδιωτική Κίνηση, Μαρ 2020

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020, οι αφίξεις ταξιδιωτών ανήλθαν σε 464.433 σε σύγκριση με 421.767 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 10,1%. Για τη συγκεκριμένη περίοδο παρατηρήθηκε επίσης αύξηση 2,0% στις αφίξεις τουριστών και 15,1% στις επιστροφές κατοίκων Κύπρου.

Οι αφίξεις ταξιδιωτών κατά τον Μάρτιο 2020* έφτασαν τις 107.081 σε σύγκριση με 297.614 τον Μάρτιο 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 64,0%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση στις αφίξεις τουριστών (67,4%) αλλά και στις επιστροφές κατοίκων Κύπρου (57,5%). Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, οι αφίξεις ταξιδιωτών ανήλθαν σε 571.514 σε σύγκριση με 719.381 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 20,6%.

Αναφορικά με τις αναχωρήσεις ταξιδιωτών παρουσιάζεται επίσης μείωση 63,2% κατά τον Μάρτιο 2020 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, όπως επίσης και 18,9% μείωση για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020.


Σημείωση
Τον Μάρτιο 2020 εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών, από τις 15/3/2020.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση