Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας01/02/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΔΕΚ 2006
01/02/2007


Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Δεκέμβριο 2006 ανήλθαν σε £28,8 εκ. σε σύγκριση με £30,3 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 5,2%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2006 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £1.027,3 εκ. σε σύγκριση με £1.005,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2005 σημειώνοντας αύξηση 2,2%.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής, δίδονται σε σχετικό πίνακα.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση