Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/10/2011
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Σεπ 2011

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Σεπτέμβριο 2011 ανήλθαν σε €235,8 εκ. σε σύγκριση με €220,5 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 6,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.454,1 εκ. σε σύγκριση με €1.271,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 σημειώνοντας αύξηση 14,4%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση