Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/01/2013
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στον πληθυσμό που καταγράφηκε κατά έτος ηλικίας, φύλο και επαρχία, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, 2011Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση