Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/06/2011
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Μάιος 2011

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό το Μάιο 2011 ανήλθαν στις 88.171 σε σύγκριση με 95.660 το Μάιο 2010 σημειώνοντας μείωση 7,8%. Το Μάιο 2011 σημειώθηκε μείωση 20,7% στις επιστροφές - αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (23.793 το Μάιο του 2011 σε σύγκριση με 30.011 το Μάιο του 2010).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση