Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/08/2019
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Μάιος 2019

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάιο 2019 ανήλθαν σε €277,6 εκ. σε σύγκριση με €294,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €652,8 εκ. σε σύγκριση με €677,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 3,6%.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Μάιο 2019 ανήλθε σε €638,78 σε σύγκριση με €654,14 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,3%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για τον Μάιο 2019 σε σύγκριση με τον Μάιο 2018 παρέμεινε σταθερή (από €76,06 σε €76,05). Μείωση της τάξης του 2,3% σημειώθηκε στη μέση διάρκεια παραμονής από 8,6 μέρες τον Μάιο 2018 σε 8,4 μέρες τον Μάιο 2019.

Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ανήλθε σε €582,15 σε σύγκριση με €597,12 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,5%. Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (από €70,25 σε €70,14).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση