Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας01/02/2006
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΔΕΚ 2005
01/02/2006Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Δεκέμβριο 2005 ανήλθαν σε £30,3 εκ. σε σύγκριση με £28,8 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 5,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2005 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε £1.005,7 εκ. σε σύγκριση με £982,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2004 σημειώνοντας αύξηση 2,4%.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση