Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/12/2014
Πίνακες Μητρώου Επιχειρήσεων, 2013

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα για το Μητρώο Επιχειρήσεων του 2013.

Το Μητρώο Επιχειρήσεων καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας. Στους πίνακες που δημοσιεύονται παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο τομέας Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία).

Οι ενεργές επιχειρήσεις ήταν 89.830 και τα υποστατικά 99.999. Ο ετήσιος μέσος όρος της απασχόλησης ήταν 344.899,5 απασχολούμενοι.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση