Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/11/2001
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1999/2000

1. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση «Στατιστική της Εκπαίδευσης» για το σχολικό έτος 1999/2000. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και άλλου προσωπικού και τις δαπάνες, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στην Κύπρο καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού.

2. Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:

· Σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.210 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 163.654 τακτικοί μαθητές και σπουδαστές και 11.567 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 14,1 μαθητές/σπουδαστές ανά εκπαιδευτικό.

· Από το σύνολο των μαθητών/σπουδαστών ποσοστό 80,3% φοιτούσαν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και 19,7% σε ιδιωτικά.

· Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: προδημοτική 26.155 δημοτική 63.715, μέση 63.043, τριτοβάθμια 10.414 και ειδική εκπαίδευση 327.

· Οι Κύπριοι φοιτητές εξωτερικού αριθμούσαν 12.147 κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999/2000. Οι κυριότερες χώρες σπουδών ήταν η Ελλάδα με ποσοστό 52,8%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 23,2% και οι Η.Π.Α. με 14,0%.

· Οι δημόσιες δαπάνες το 1999 για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ήταν 286,8 εκατομμύρια λίρες και αναλογούσαν στο 15,6% του κρατικού προϋπολογισμού και το 5,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

· Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν £1.272 στην προδημοτική, £1.444 στη δημοτική £2.092 στη μέση και £5.081 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3. Η έκθεση διατίθεται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς £8.00 το αντίτυπο.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση