Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/11/2012
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στον πληθυσμό που καταγράφηκε (15 ετών και άνω) κατά επίπεδο μόρφωσης, φύλο, επαρχία και δήμο/κοινότητα, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 2011

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση