Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/12/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΙΑΝ 2006 - ΟΚΤ 2007 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ, ΙΑΝ 2006 – ΙΟΥΛ 2007
05/12/2007Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος το μήνα Οκτώβριο αυξήθηκε στους 12.280 τόνους, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 11.530 τόνοι. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2006 η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος αυξήθηκε κατά 3,56%.

Οι ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων που παράχθηκαν για το μήνα Ιούλιο ήταν 7.040 τόνοι Γάλα για Κατανάλωση, 270 τόνοι Κρέμα Γάλακτος, 550 τόνοι Οξινισθέντα Γάλατα, 10 τόνοι Βούτυρο και 110 τόνοι τυρί.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση