Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/08/2011
Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2009

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €67,8 εκ. το 2009, που αντιστοιχούν σε 0,40% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €27,5 εκ. ή 0,16% το 2008. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες που υπήρξαν στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου κατά το 2009. Οι αντίστοιχες δαπάνες στις χώρες-μέλη της ΕΕ υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 0,44% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες ύψους €64,0 εκ., τα ορυχεία και λατομεία €3,2 εκ. και οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού €0,6 εκ. Στον τομέα των μεταποιητικών βιομηχανιών, όπου παρουσιάζονται και οι περισσότερες δαπάνες, ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων πραγματοποίησε δαπάνες ύψους €42,1 εκ., η βιομηχανία τροφίμων €11,2 εκ., η ποτοποιία €3,8 εκ. και η βιομηχανία ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο €1,6 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, οι δαπάνες αφορούσαν: τη διαχείριση των αποβλήτων €13,3 εκ., τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης €9,2 εκ., τη διαχείριση των λυμάτων €8,9 εκ., την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και των κραδασμών €1,2 εκ. και άλλα €35,2 εκ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση