Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας17/05/2007
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 1o ΤΡΙΜΗΝΟ 2007
17/05/2007


Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2007 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε £938,4 εκ (24,3% αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 2006) . και οι συνολικές δαπάνες σε £890,0 εκ, (15,5% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα £48,4εκ σε σύγκριση με έλλειμμα £15,6εκ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2007 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών £413,6 εκ (12,8% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2006), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με £235,9 εκ (αύξηση 12,3%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο £262,0 εκ.(39,6% αύξηση), κοινωνικές εισφορές £171,6 εκ. (25,2% αύξηση ).

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2007 ήταν: απολαβές προσωπικού £301,2 εκ. (7,6% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2006), και οι κοινωνικές παροχές £239,3 εκ. (14,2% αύξηση).

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση