Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/09/2014
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιουλ 2014

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Ιούλιο 2014 ανήλθαν σε €321,2 εκ. σε σύγκριση με €338,6 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας μείωση 5,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.099,9 εκ. σε σύγκριση με €1.036,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σημειώνοντας αύξηση 6,1%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση