Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/08/2009
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 2o Τρίμηνο 2009
07/08/2009


Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2009 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1612,6 εκ (4,2% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2008) και οι συνολικές δαπάνες σε €1892,6 εκ, (15,9% αύξηση) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €280 εκ σε σύγκριση με πλεόνασμα €50,3 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου του 2009 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €677,9 εκ (16,5% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2008), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €401,9 εκ (μείωση 15,8%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €365,7 εκ.(6% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 28,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 φτάνοντας στα €92,2 εκ.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου του 2009 ήταν: απολαβές προσωπικού €612,8 εκ. (12% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2008), και οι κοινωνικές παροχές €611,5 εκ. (15,1% αύξηση). Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε €255,1 εκ (18,7% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Αύξηση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες των επενδύσεων (38,6%) και των λειτουργικών δαπανών (15,9%).

Το ισοζύγιο εσόδων και εξόδων του δημοσίου τομέα το πρώτο εξάμηνο του 2009, παρουσίασε έλλειμμα της τάξης των €417,7εκ. το οποίο αντιστοιχεί με -2,4% στο ΑΕΠ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 13,2% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2008, και τα έσοδα παρουσίασαν μείωση της τάξης του 4,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση