Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας05/04/2018
Νεότερα Στοιχεία: Άδειες Οικοδομής, Ιαν 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Ιανουάριο 2018 ανήλθε στις 503. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €145,3 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 126,3 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 476 οικιστικές μονάδες.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν αυξήθηκε κατά 8,2%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 34,0% και το συνολικό εμβαδόν κατά 42,8%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 24,9%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ (Συγκριτικά Στοιχεία)

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση