Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/07/2014
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Απρ 2014

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθαν σε €132,9 εκ. σε σύγκριση με €110,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 20,4%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2014 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €251,4 εκ. σε σύγκριση με €235,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σημειώνοντας αύξηση 6,7%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση