Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας04/09/2014
Νεότερα Στοιχεία: Έσοδα από τον Τουρισμό, Ιουν 2014

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Ιούνιο 2014 ανήλθαν σε €303,2 εκ. σε σύγκριση με €259,8 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου σημειώνοντας αύξηση 16,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €778,7 εκ. σε σύγκριση με €697,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 σημειώνοντας αύξηση 11,6%.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Μηνιαία Στοιχεία)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση