Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/12/2014
Νέα Έκδοση: Δημογραφική Έκθεση, 2013

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη «Δημογραφική Έκθεση 2013». Η έκθεση παρουσιάζει μεταξύ άλλων την εξέλιξη του πληθυσμού και διαχρονικά στοιχεία για τη γεννητικότητα, θνησιμότητα, γάμους, διαζύγια και μετανάστευση.

Οι κυριότερες δημογραφικές εξελίξεις κατά το 2013 ήταν:

(α) Ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου υπολογίζεται σε 858,0 χιλιάδες στο τέλος του 2013 σε σύγκριση με 865,9 χιλιάδες τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή σημείωσε μείωση 0,9%.

(β) Ο αριθμός των γεννήσεων το 2013 ήταν 9.341 σε σύγκριση με 10.161 τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, που εκφράζει τον μέσο αριθμό παιδιών κατά γυναίκα υπολογίστηκε σε 1,30 το 2013 και παραμένει από το 1995 κάτω από το 2,10 που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται αναπλήρωση του πληθυσμού.

(γ) Ο αριθμός των θανάτων το 2013 ήταν 5.141 και το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας 6,0 θάνατοι για κάθε χίλιους κατοίκους.

(δ) Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση υπολογίστηκε σε 80,0 χρόνια για τους άνδρες και 84,8 χρόνια για τις γυναίκες.

(ε) Το 2013 ο αριθμός των γάμων μειώθηκε σε 12.683 από 12.918 το 2012. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι μειώθηκαν σε 3.652 το 2013 από 3.705 το 2012 και οι πολιτικοί γάμοι επίσης μειώθηκαν από 9.213 το 2012 σε 9.031 το 2013.

(στ) Κατά το 2013 ο αριθμός των διαζυγίων έφθασε τα 1.857 σε σύγκριση με 2.036 το 2012.


Η Δημογραφική Έκθεση είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται προς πώληση σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς €10,00 το αντίτυπο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση