Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας17/02/2021
Νεότερα Στοιχεία: Κάτοικοι Κύπρου που Ταξιδεύουν στο Εξωτερικό, Ιαν 2021

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιανουάριο 2021 ανήλθαν στις 13.307 σε σύγκριση με 134.507 τον Ιανουάριο 2020, σημειώνοντας μείωση 90,1%. Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιανουάριο 2021, ήταν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία. Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020, οι επιστροφές κατοίκων από την Ελλάδα παρουσίασαν μείωση 92,0%, από το Ηνωμένο Βασίλειο 92,6% και από τη Ρωσία 85,5%.

Τα δεδομένα για τον Ιανουάριο 2021 προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Cyprus Flight Pass”. Λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των δεδομένων από τους ίδιους τους επιβάτες, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση