Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/10/2017
Νέα Έκδοση: Γεωργικές Στατιστικές, 2015

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης “Γεωργικές Στατιστικές” για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2015.

Η έκθεση αυτή παρέχει στοιχεία και στατιστική ανάλυση για τον ευρύτερο γεωργικό τομέα. Τα στοιχεία αναφέρονται στη φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή, τα δάση, την αλιεία και το κυνήγι.

Η ακαθάριστη παραγωγή στο γεωργικό τομέα παρουσίασε αύξηση 7,0% το 2015 σε σχέση με το 2014. Η αύξηση το 2015 οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκο της φυτικής παραγωγής στα σιτηρά, στο άχυρο και στο χλωρό χόρτο. Η αξία της ζωικής παραγωγής το 2015 παρουσίασε οριακή αύξηση της τάξης του 0,2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

Η έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας προς €6,50 το αντίτυπο, καθώς επίσης και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Στατιστικής.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση