Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/11/2012
Νεότερα Στοιχεία: Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού, 2011


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011.

Αναλυτικά αποτελέσματα όσον αφορά στον πληθυσμό που καταγράφηκε (15 ετών και άνω) κατά χώρα υπηκοότητας, επίπεδο μόρφωσης και φύλο, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύεται.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση