Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας08/02/2021
Νεότερα Στοιχεία: Ταξιδιωτική Κίνηση, Δεκ 2020

Οι αφίξεις ταξιδιωτών κατά τον Δεκέμβριο 2020 έφτασαν τις 30.099 σε σύγκριση με 273.714 τον Δεκέμβριο 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 89,0%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση στις αφίξεις τουριστών (91,2%) αλλά και στη μείωση στις επιστροφές κατοίκων Κύπρου (87,6%). Αναφορικά με τις αναχωρήσεις ταξιδιωτών, παρουσιάζεται επίσης μείωση 88,6% κατά τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, οι αφίξεις ταξιδιωτών ανήλθαν σε 1.161.079 σε σύγκριση με 5.777.029 την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 79,9%. Αναφορικά με τις αναχωρήσεις ταξιδιωτών της εν λόγω περιόδου, παρουσιάζεται επίσης μείωση 80,1%.


Σημείωση:
Κατά την περίοδο 15/3 – 8/6/2020, εφαρμόστηκαν στην Κύπρο τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), τα οποία περιλάμβαναν την απαγόρευση εισόδου στη Δημοκρατία διαφόρων κατηγοριών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστών.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση